ห้องประชุมสัมนา

ห้องประชุม 5,000 บาท ต่อวัน ครึ่งวัน 2,500 บาท
ชุดอาหารเบรค 50 บาท ต่อท่าน