รายละเอียดห้องพักHug View Suite Room

ลักษณะบ้าน : Romantic Room
จำนวนรองรับ : พักได้ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า