loader
Natthapon Resort
previous arrow
next arrow
Slider

check availability

กิจกรรม

 

กิจกรรม รายละเอียด จำนวน/คน/คัน ราคา/บาท
  ล่องเรือยาง ล่องตามแม่น้ำเพชร
ระยะทาง 8 กิโลเมตร , ระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง
ซื้อได้ 1 – 10 ท่าน 1,200บาท
  นั่งเรือยนตร์รอบเขื่อนชมพระอาทิตย์ วิ่งรอบเขื่อนแก่งกระจาน
ระยะ 1 ชั่วโมง
10 คน 1,200
  ขึ้นเขาพะเนินทุ่งชมพระอาทิตย์ขึ้น เดินทางออกจากรีสอร์ทไม่เกิน ตี 5
ระยะทางขึ้นเขา 50 กิโลเมตร , ระยะเวลา 2 ชั่วโมง กลับลงมาไม่เกิน 11 โมงเช้า
10 คน 2,000
ไม่รวมค่าบัตร
  ATV หน้าสนาม / ต่อคน /เข้าป่า ต่อคน 300
  PAINT BALL ราคาหน้าสนาม / ต่อคน / กระสุน 50 นัด ต่อคน  300

*หมายเหตุ มีรถรับส่ง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม