ตารางกิจกรรมที่น่าสนใจ

กิจกรรม รายละเอียด จำนวน/คน/คัน ราคา/บาท
  ล่องเรือยาง ล่องตามแม่น้ำเพชร
ระยะทาง 8 กิโลเมตร , ระยะเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง
ซื้อได้ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป 1,200 บาท
ราคาลูกค้าที่เข้าพัก
  นั่งเรือยนตร์รอบเขื่อนชมพระอาทิตย์ วิ่งรอบเขื่อนแก่งกระจาน
ระยะ 1 ชั่วโมง
ซื้อได้ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป 1,200
  ขึ้นเขาพะเนินทุ่งชมพระอาทิตย์ขึ้น เดินทางออกจากรีสอร์ทไม่เกิน ตี 5
ระยะทางขึ้นเขา 50 กิโลเมตร , ระยะเวลา 2 ชั่วโมง กลับลงมาไม่เกิน 11 โมงเช้า
ซื้อได้ตั้งแต่ 8 ท่านขึ้นไป 2,000
(ไม่รวมค่าบัตร 80-100)
  ATV หน้าสนาม / ต่อคน / จำนวน 3 รอบ ต่อคน 300
  PAINT BALL ราคาหน้าสนาม / ต่อคน / กระสุน 50 นัด ต่อคน  300

*หมายเหตุ มีรถรับส่ง